Tại sao phải tạo tài khoản?

Với tài khoản tại RaoVatRaoVat.com Quý vị có thể:
  • *Đăng tin rao vặt dễ dàng và miễn phí
  • *Điều chỉnh thời gian cần đăng rao vặt
  • *Điều chỉnh và cập nhật nội dung đã đăng
  • *Lưu lại thông tin đã đăng để sử dụng cho lần sau